پرامی پکسول Pramipexole

پرامیپکسول چیست؟

پرامیپکسول (Pramipexole) برای درمان علائم بیماری پارکینسون(سفتی، لرزش، اسپاسم های عضلانی، و کنترل ماهیچه ای ضعیف) استفاده می شود.

پرامیپکسول همچنین در درمان سندرم پاهای بی قرار (RLS) استفاده می شود.

پرامیپکسول سریع رهش (با نام تجاری “میراپکس” (Mirapex) می‌باشد که برای درمان یا علائم پارکینسون و یا RLS به کار می‌رود و پرامیپکسول طولانی رهش (با نام تجاری

ER Mirapex) تنها برای درمان علایم پارکینسون می‌باشد.

پارکینسون و RLS دو اختلال از هم جدا هستند و داشتن یکی از این بیماری ها دلیل بر داشتن نوع دیگر نیست

قرص پرامی پکســول که چند ســالی اســت با نام تجاری Sifrol و به تازگی با نام تجاری Restine ساخت شرکت اســوه در داروخانه ها یافت می شود، دارویی برای کنترل دیسکینزی(اختلال حرکتی به دلیل کمبود دوپامین) است.

اطلاعات دارویی

نام علمی (ژنریک): پرامیپکسول (Pramipexole)

نام های تجاری: Sifrol (سیفرول) , Restine (رستین) , Mirapex (میراپکس) , ER Mirapex

کلاس و درمانی: ضد پارکینسون

کلاس دارویی: آگونیست دوپامین

مکانیسم اثر

پرامی پکسول یک آگونیســت غیرارگوتی دوپامین با اثربخشــی بالا در مهار رسپتورهای D₂ دوپامین است. مکانیســم اثر این دارو در کنترلپارکینسونکاملا شناخته شده نیست اما

گمان می رود که این دارو از راه شبیه ســازی اثر دوپامین بر رسپتورهای آن اثر خود را اعمال می کند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

رده بندی باردای: گروه C

هنوز مشخص نیست که آیا پرامیپکسول می‌تواند به جنین شما آسیب برساند یا خیر٬ به پزشک بگویید اگر شما باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید.

معلوم نیست که آیا پرامیپکسول بتواند به شیر مادر عبور کند و یا به کودک شیرخوار آسیب برساند٬ قبل از تغذیه با شیر خود پزشکتان را در جریان قرار دهید.

تداخلات دارویی

دارویی ممکن اســت تداخلات دارویی بین پرامی پکسول و این داروها رخ بدهد: ترکیــب کربی دوپا و لوودوپا، ســایمتیدین، آنتاگونیســت های دوپامیــن مانند هالوپریــدول،

متوکلوپرامیــد، فنوتیازین هــا و داروهایی که از راه ترشح کلیوی دفع می شوند مانند رانیتیدین، دیلتیــازم، کینین، کینیدین، تریامترن و وراپامیل.

توجهات دارویی و مواد منع مصرف

در صورتی که بیمار دچار مشــکلاتی مانند توهم، فشــار خون پایین، فشــارخون وضعیتی، نارسایی کلیوی، مشــکلات قرنیــه و حساســیت قبلی به پرامی پکسول باشد دارو باید با احتیاط مصرف شود.

نکاتی که هنگام تحویل دارو باید به بیمار گوشــزد شود:

بیمارانی که بــه تازگی مصرف دارو را آغاز کرده اند باید به این نکات توجه کنند:

مراجعه دائم به پزشــک معالج برای بررسی روند درمان با این دارو

مشــاوره با پزشــک قبل از قطع دارو یا کم کردن مقدار مصرف روزانه آن

آگاهی از عوارض کاهش دهنده هوشیاری خصوصا برای بیمارانی که رانندگی می کنند.

آگاهی از احتمال بروز عارضه افت فشار خون وضعی آگاهی از احتمال بروز توهم خصوصا در بیمارانی با سنین بالاتر

موارد استفاده پرامی پکســول بــرای کنتــرل علائــم بیمــاریپارکینسونتجویز می شود. این دارو براي بیمارانی کــه در مراحل اولیــه بروز علائم بیماری هســتند و همین طــور

در درمــان بیمارانی کــه در مراحل پیشــرفته بوده و تحت درمان با لوودوپا هســتند تجویز می شود.

فارماکوکينتيک

دارو پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب شده، دارای فراهم زیستی حدود 90% می باشد. دارو به میزان 15% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 8-12

ساعت می باشد.

عوارض جانبی

عوارض جانبی این دارو به دو دســته تقســیم مي شوند. دسته اول شــامل عوارضی است که نیازمند بررسی پزشکی هستند؛ از جمله:

عوارض شــایع تر؛ مثل احساس سستی و بی حالی، گیجــی، توهم، بی خوابی، تهوع و افت فشار خون وضعی

عوارضی با شــیوع کمتر؛ مانند احســاس ناخوشــی، فراموشــی، گیجی، دو بینی یا تغییرات بینایی، مشکل در بلع، ادم، غش ناگهانی، تب، تکــرر ادرار، دردهــای عضلانــی و

مفصلی، میاستنی، واکنش های پارانوئیدی و علائم پنومونی.

عوارضی که به ندرت دیده می شــوند؛ مثل افکار غیرطبیعی، درد ســینه، ســرگیجه، مشکل در تنفس، ادم محیطی، قطع ادرار و عفونت مجاری ادراری.

دســته دوم عوارضی هستند که در صورتی که برای طولانی مدت ادامه پیدا کنند یا آزاردهنده باشــند، نیازمند توجهات پزشکی می شوند.

عوارض شایع تر این دسته٬ یبوست و خشکی دهان و عوارض نادرتر آن شــامل خواب هــای غیرطبیعی، بی اشــتهایی عصبی، کاهش میل جنســی، تعریق زیاد، احساس بی

حالــی و بیماری مداوم، مشــکلات پوســتی و کاهش وزن است.

HTTP://0.GRAVATAR.COM/AVATAR/02DE2FAEBF7D3ACE8EF4BA4B24C455B1?S=90&D=IDENTICON&R=G" >